사용자 계약-Electra Boost

ข้อตกลงการใช้งาน

 

 

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการ

 ภาระผูกพันทางสัญญา

 

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (ข้อกำหนด) ควบคุมการเข้าถึงหรือการใช้งานโดย บุคคล จากประเทศใดๆ ในโลกของแอปพลิเคชั เว็บไซต์ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการ (บริการ) ที่ให้บริการโดย ELECTRA BOOST TECHNOLOGY CO.,LTD. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 8 ถนนแสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 (บริษัท)

 

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณถือเป็นข้อตกลงของคุณที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งสร้างพันธะตามสัญญาระหว่างคุณและบริษัท หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะเข้าถึงหรือใช้บริการไม่ได้ ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลแทนที่ข้อตกลงหรือข้อตกลงก่อนหน้านี้กับคุณโดยชัดแจ้ง บริษัทอาจยุติข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการใด  ที่เกี่ยวข้องกับคุณทันที หรือโดยทั่วไปจะยุติการเสนอหรือปฏิเสธการเข้าถึงบริการหรือส่วนใด  ของบริการดังกล่าว ในเวลาใดก็ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมอาจนำไปใช้กับบริการบางอย่าง เช่น นโยบายสำหรับกิจกรรม กิจกรรม หรือการส่งเสริมการขายเฉพาะ และข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวจะถูกเปิดเผยให้คุณทราบโดยเกี่ยวข้องกับบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมเป็นส่วนเพิ่มเติมและจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ของบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะมีผลเหนือกว่าข้อกำหนดเหล่านี้ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้อง

 

บริษัทอาจแก้ไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริการเป็นครั้งคราว การแก้ไขจะมีผลบังคับเมื่อบริษัทโพสต์ข้อกำหนดที่อัพเดตดังกล่าว  ตำแหน่งนี้ หรือนโยบายที่แก้ไขหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมในบริการที่เกี่ยวข้อง การที่คุณเข้าถึงหรือใช้บริการต่อไปหลังจากการโพสต์ดังกล่าวถือเป็นความยินยอมของคุณที่จะผูกพันตามข้อกำหนดตามที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่เกี่ยวข้องกับบริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท บริษัทอาจให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ดำเนินการเรียกร้องหรือบริษัทประกันภัย (รวมถึงข้อมูลติดต่อของคุณ) หากมีการร้องเรียน ข้อพิพาท หรือความขัดแย้ง ซึ่งอาจรวมถึงอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับคุณและบุคคลที่สาม และข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลที่จำเป็น แก้ไขข้อร้องเรียน ข้อโต้แย้ง หรือข้อขัดแย้ง

 

 

 

 

 

การบริการ

 

บริการนี้ถือเป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันมือถือของบริษัทหรือเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ (แต่ละประเภทเรียกว่า "แอปพลิเคชัน") สามารถเช่าแบตสำรองแบบพกพาสาธารณะ รวมถึงบริการบนเว็บของซอฟต์แวร์ให้เช่าแบตสำรองแบบพกพา เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นโดยบริษัทในข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก บริการนี้จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้น

(1) ใบอนุญาต

 

ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ บริษัทให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถให้อนุญาตช่วง เพิกถอนได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับคุณเพื่อ: (i) เข้าถึงและใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับการใช้งานของคุณเท่านั้น บริการ; และ (ii) เข้าถึงและใช้เนื้อหา ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องใด  ที่อาจให้บริการผ่านบริการ ในแต่ละกรณีเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้น สิทธิ์ใด  ที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ถูกสงวนไว้โดยบริษัทและผู้อนุญาตของบริษัท

(2) ข้อจำกัด

 

คุณไม่สามารถ: (i) ลบลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่น  ออกจากส่วนใด  ของบริการ; (ii) ทำซ้ำ ดัดแปลง เตรียมงานลอกเลียนตาม แจกจ่าย ให้อนุญาต ให้เช่า ขาย ขายต่อ โอน แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการในที่สาธารณะ ส่ง สตรีม ออกอากาศ หรือใช้ประโยชน์จากบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบริษัท (iii) แยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแยกส่วนบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ (iv) ลิงก์ไปยัง สะท้อนหรือวางเฟรมส่วนใด  ของบริการ; (v) ก่อให้เกิดหรือเปิดโปรแกรมหรือสคริปต์ใดๆ เพื่อจุดประสงค์ในการขูด สร้างดัชนี สำรวจ หรือทำเหมืองข้อมูลส่วนใดๆ ของบริการ หรือสร้างภาระหรือขัดขวางการทำงานและ/หรือการทำงานของด้านใดๆ ของบริการอย่างไม่เหมาะสม หรือ (vi) พยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำให้บริการหรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเสียหาย

(3) การให้บริการ

 

คุณรับทราบว่าบางส่วนของบริการอาจมีให้บริการภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของบริษัท หรือตัวเลือกคำขอที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพลังงานแบบพกพาสาธารณะ รวมถึงแบรนด์คำขอการขนส่งในปัจจุบันเรียกว่า "บริษัท"

(4) บริการของบุคคลที่สาม

 

บริการอาจมีให้หรือเข้าถึงได้โดยเกี่ยวข้องกับบริการและเนื้อหาของบุคคลที่สาม (รวมถึงโฆษณา) ที่บริษัทไม่ได้ควบคุม คุณรับทราบว่าข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันอาจนำไปใช้กับการใช้บริการและเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว บริษัทไม่รับรองบริการและเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว และไม่ว่าในกรณีใด บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด  ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว นอกจากนี้ Apple Inc., Google, Inc. และ/หรือบริษัทสาขาและบริษัทในเครือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามของสัญญานี้ หากคุณเข้าถึงบริการโดยใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสำหรับ Apple iOS, อุปกรณ์มือถือ Android ตามลำดับ ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามเหล่านี้ไม่ใช่คู่สัญญาของสัญญานี้ และไม่รับผิดชอบต่อการจัดหาหรือสนับสนุนบริการในลักษณะใด  การเข้าถึงบริการของคุณโดยใช้อุปกรณ์เหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

(5) กรรมสิทธิ์

 

บริการและสิทธิ์ทั้งหมดในนั้นเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือทรัพย์สินของผู้อนุญาตของบริษัท ข้อกำหนดเหล่านี้และการใช้บริการของคุณไม่ได้ถ่ายทอดหรือให้สิทธิ์ใด  แก่คุณ: (i) ในหรือเกี่ยวข้องกับบริการ ยกเว้นใบอนุญาตแบบจำกัดที่ได้รับข้างต้น; หรือ (ii) ใช้หรืออ้างอิงในลักษณะใด  ชื่อบริษัท ตราผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบริษัท หรือของผู้อนุญาตของบริษัท

 

(6) การบำรุงรักษา

 

บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงาน บำรุงรักษา และซ่อมแซมพาวเวอร์แบงค์แบบพกพาในแต่ละวัน แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทมีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพาวเวอร์แบงค์แบบพกพาที่มีอยู่ทั้งหมดอยู่ในสภาพไร้ปัญหาแบบเรียลไทม์ ผู้ใช้ควรยืนยันความสมบูรณ์ของส่วนประกอบ ประสิทธิภาพ และความคุ้นเคยกับประสิทธิภาพของพาวเวอร์แบงค์แบบพกพาและอุปกรณ์ความปลอดภัยก่อนที่จะใช้พาวเวอร์แบงค์แบบพกพา

 

หากผู้ใช้พบว่าพาวเวอร์แบงค์แบบพกพาเสีย ผู้ใช้จะต้องยกเลิกการจองหรือหยุดใช้งาน และแจ้งให้บริษัททราบถึงปัญหาดังกล่าว หากผู้ใช้เพิกเฉยต่อแบตสำรองแบบพกพาที่ชำรุดและใช้งานต่อ ผู้ใช้ควรรับผิดชอบต่อพฤติกรรมดังกล่าว

 

 

การใช้บริการของคุณ

(1) บัญชีผู้ใช้

 

เพื่อใช้บริการส่วนใหญ่ คุณต้องลงทะเบียนและรักษาบัญชีบริการผู้ใช้ส่วนบุคคลที่ใช้งานอยู่ (บัญชี) เราจะจัดให้มีหน้าโปรไฟล์เพื่อให้คุณอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ คุณตกลงที่จะรักษาข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยในบัญชีของคุณ การที่คุณไม่รักษาข้อมูลบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอาจส่งผลให้คุณไม่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ หรือบริษัทยุติข้อกำหนดเหล่านี้กับคุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ และคุณตกลงที่จะรักษาความปลอดภัยและความลับของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชีของคุณตลอดเวลา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร คุณอาจมีบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

(2) ข้อกำหนดและการปฏิบัติของผู้ใช้

 

คุณไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บัญชีของคุณได้ คุณไม่สามารถมอบหมายหรือโอนบัญชีของคุณให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเมื่อใช้บริการ และคุณสามารถใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ในการใช้บริการ คุณจะไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ ความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่ว่าต่อบุคคลอื่นก็ตาม ในบางกรณี คุณอาจถูกขอให้แสดงหลักฐานระบุตัวตนเพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการ และคุณยอมรับว่าคุณอาจถูกปฏิเสธการเข้าถึงหรือใช้บริการหากคุณปฏิเสธที่จะแสดงหลักฐานระบุตัวตน

 

คุณจะต้องไม่: (i) ส่ง อัปโหลด หรือเผยแพร่เนื้อหาที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ใส่ร้าย แสดงความเกลียดชัง รุนแรง ลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย หรือเนื้อหาที่น่ารังเกียจ (ii) โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การโฆษณา (iii) ละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (iv) ถ่ายโอนแบตสำรองแบบพกพาของบริษัททั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของมันไปยังพื้นที่ใด  โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการใช้งานปกติ (v) ผู้ใช้จะ ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียและความเสียหายทั้งหมดของพาวเวอร์แบงค์แบบพกพาในกรณีที่ผู้ใช้ใช้งานไม่ถูกต้อง

(3) การส่งข้อความ

 

โดยการสร้างบัญชี คุณยอมรับว่าบริการอาจส่งข้อความ (SMS) ถึงคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติของการใช้บริการของคุณ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการรับข้อความ (SMS) จากบริษัท คุณสามารถติดต่อบริษัทผ่านทาง admin@electraboosttech.com คุณรับทราบว่าการเลือกไม่รับข้อความ (SMS) อาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ

(4) รหัสส่งเสริมการขาย

 

บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการสร้างรหัสส่งเสริมการขายที่อาจแลกเป็นเครดิตบัญชี หรือคุณสมบัติหรือสิทธิประโยชน์อื่น  ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมใด  ที่บริษัทกำหนดขึ้นในแต่ละรหัสส่งเสริมการขาย (รหัสส่งเสริมการขาย "). คุณยอมรับว่ารหัสส่งเสริมการขาย: (i) ต้องใช้เพื่อกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย; (ii) ห้ามทำซ้ำ ขาย หรือโอนในลักษณะใดๆ หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ (ไม่ว่าจะโพสต์ในรูปแบบสาธารณะหรืออย่างอื่น) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบริษัท (iii) บริษัทอาจถูกปิดการใช้งานเมื่อใดก็ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องรับผิดต่อบริษัท; (iv) สามารถใช้ได้เฉพาะตามเงื่อนไขเฉพาะที่บริษัทกำหนดไว้สำหรับรหัสส่งเสริมการขายดังกล่าว (v) ไม่ถูกต้องสำหรับเงินสด; และ (vi) อาจหมดอายุก่อนที่คุณจะใช้งาน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือหักเครดิตหรือคุณสมบัติหรือผลประโยชน์อื่น  ที่ได้รับจากการใช้รหัสส่งเสริมการขายโดยคุณหรือผู้ใช้รายอื่น ในกรณีที่บริษัทพิจารณาหรือเชื่อว่าการใช้หรือการแลกรหัสส่งเสริมการขายมีข้อผิดพลาด ฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือละเมิดข้อกำหนดรหัสส่งเสริมการขายหรือข้อกำหนดเหล่านี้

(5) การเข้าถึงเครือข่ายและอุปกรณ์

 

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลที่จำเป็นในการใช้บริการ อัตราและค่าธรรมเนียมข้อมูลและการส่งข้อความของเครือข่ายมือถือของคุณอาจนำไปใช้หากคุณเข้าถึงหรือใช้บริการจากอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานไร้สาย และคุณจะต้องรับผิดชอบต่ออัตราและค่าธรรมเนียมดังกล่าว คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาและอัปเดตฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่เข้ากันได้ซึ่งจำเป็นในการเข้าถึงและใช้บริการและแอปพลิเคชันและการอัปเดตใด  ดังกล่าว บริษัทไม่รับประกันว่าบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการจะทำงานบนฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์เฉพาะใดๆ นอกจากนี้ บริการอาจมีการทำงานผิดปกติและความล่าช้าที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ลักษณะการให้บริการของระบบ

 

ระยะเวลาการเช่าพาวเวอร์แบงค์แบบพกพาของผู้ใช้จะเริ่มต้นเมื่อมีการปลดล็อคพาวเวอร์แบงค์แบบพกพาด้วยแอปมือถือ ระยะเวลาการเช่าจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการส่งคืนพาวเวอร์แบงค์แบบพกพา จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากไม่ส่งคืนพาวเวอร์แบงค์แบบพกพา

 

การชำระเงิน

 

คุณเข้าใจว่าการใช้บริการอาจส่งผลให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับบริการที่คุณได้รับ (ค่าบริการ) หลังจากที่คุณได้รับบริการที่ได้รับจากการใช้บริการ บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายจะรวมภาษีที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

 

เงินประกันจะถูกหักจากบัตรชำระเงินของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระให้กับบริษัทในวันที่เริ่มต้นบัญชี จำนวนเงินประกันคือ 500 บาทสำหรับประเทศไทย

 

เงินประกันสามารถขอคืนได้ ใช้เวลา 48 ชั่วโมงในการดำเนินการคืนเงิน

 

คุณต้องเติมเงินหรือเรียกอีกอย่างว่าการเติมเงินก่อนเริ่มใช้บริการ การเรียกเก็บเงินทั้งหมดจะถึงกำหนดชำระทันทีและการชำระเงินจะถูกหักออกจากกระเป๋าเงินของคุณจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ คุณไม่สามารถโอนเครดิตของคุณให้กับผู้ใช้รายอื่นได้ วันหมดอายุของเครดิตของคุณจะถูกกำหนดโดยนโยบายของบริษัท บริษัทอาจให้ข้อเสนอส่งเสริมการขายและส่วนลดแก่ผู้ใช้เป็นครั้งคราวซึ่งอาจส่งผลให้มีการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกันสำหรับบริการหรือสินค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันที่ได้รับจากการใช้บริการ และคุณยอมรับว่าข้อเสนอส่งเสริมการขายและส่วนลดดังกล่าว เว้นแต่ ที่ให้บริการแก่คุณ จะไม่ส่งผลต่อการใช้บริการหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับคุณ

 

ข้อจำกัดและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของการใช้พาวเวอร์แบงค์แบบพกพา

การรับรองและการรับประกัน

ตามเงื่อนไขบังคับก่อนของข้อตกลงของบริษัทในการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วมโปรแกรมและเช่าพาวเวอร์แบงค์แบบพกพา ผู้ใช้รับรองและรับประกันต่อบริษัทว่า:

 

ผู้ใช้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด: (1) ตามเขตอำนาจศาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (2) ผู้ใช้มีประสบการณ์และคุ้นเคยกับการทำงานที่ปลอดภัยและมีความสามารถของธนาคารพลังงานแบบพกพา

 

ผู้ใช้คุ้นเคยกับกฎ ข้อบังคับ ประมวลกฎหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในท้องถิ่น รัฐ และเคาน์ตีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายของพาวเวอร์แบงค์แบบพกพา

 

การรับทราบและข้อตกลง

ตามเงื่อนไขบังคับก่อนของข้อตกลงของบริษัทที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วมโปรแกรมและเช่าพาวเวอร์แบงค์แบบพกพา ผู้ใช้รับทราบและตกลงดังต่อไปนี้:

 

ผู้ใช้ตระหนักดีว่าการใช้พาวเวอร์แบงค์แบบพกพาอาจเสี่ยงต่ออุบัติเหตุเนื่องจากการสัมผัสกับน้ำ การเข้าไปใกล้ไฟ และการแยกชิ้นส่วนพาวเวอร์แบงค์แบบพกพา และผู้ใช้ต้องจำไว้เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุดังกล่าว

 

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้งานและใช้งานพาวเวอร์แบงค์แบบพกพาด้วยความระมัดระวังและมีความสามารถตามสมควร

 

ธนาคารพลังงานแบบพกพาทั้งหมดเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวตลอดเวลา

 

บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจัดให้มีการประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้หรือการใช้งานแบตสำรองแบบพกพาของผู้ใช้ และในกรณีที่บริษัทดำเนินการประกันภัย ผู้ใช้จะยังคงต้องรับผิดต่อความรับผิด ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ส่วนบุคคล การบาดเจ็บ การบาดเจ็บต่อผู้อื่น ค่าเสียหาย ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

หากผู้ใช้ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลอื่นในขณะที่ใช้งานหรือครอบครองพาวเวอร์แบงค์แบบพกพา ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

 

ผู้ใช้จะต้องคืนพาวเวอร์แบงค์แบบพกพาให้กับบริษัทในสภาพเดียวกับที่ได้รับ

 

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งหมดที่เป็นผลจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้พาวเวอร์แบงค์แบบพกพาในทางที่ผิด และค่าใช้จ่ายของความเสียหายดังกล่าว

 

บริษัทจัดให้มีธนาคารพลังงานแบบพกพาเพื่อความสะดวก และความพร้อมในการเช่าดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้โดยบุคคลที่ได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้เท่านั้น

 

ความต้องการ

 

ตามเงื่อนไขบังคับก่อนของข้อตกลงของบริษัทในการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วมโปรแกรมและเช่าพาวเวอร์แบงค์แบบพกพา ผู้ใช้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ระหว่างการใช้งานพาวเวอร์แบงค์แบบพกพา (ข้อกำหนดการใช้งาน):

 

ตรวจสอบพาวเวอร์แบงค์แบบพกพาที่ผู้ใช้ต้องการเช่าอย่างละเอียดก่อนใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าพาวเวอร์แบงค์แบบพกพามีสภาพดี

 

ทดสอบส่วนประกอบการทำงานของพาวเวอร์แบงค์แบบพกพาก่อนดำเนินการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพาวเวอร์แบงค์แบบพกพาและสายชาร์จ

 

แจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัททันทีเกี่ยวกับข้อบกพร่อง การทำงานผิดปกติ หรือการซ่อมแซมที่จำเป็นไปยังแบตสำรองแบบพกพา

 

ติดต่อบริษัทและตำรวจท้องที่ทันทีในกรณีที่เกิดการโจรกรรมพาวเวอร์แบงค์แบบพกพาหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้ใช้งานพาวเวอร์แบงค์แบบพกพาส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย

 

การระงับข้อพิพาท

 

ผู้ใช้ตกลงว่าบริษัทอาจส่งข้อพิพาทใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากและ/หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว การใช้อุปกรณ์ของบริษัทของผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบตเตอรี่สำรองแบบพกพา และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัท ไปยังศาลในเขตอำนาจศาลท้องถิ่น และข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของเขตอำนาจศาลท้องถิ่นโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

 

ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และดำเนินการไม่ให้บริษัทเสียหายจากการเรียกร้องใด  และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดของผู้ใช้ในการรับรอง การรับประกัน หรือพันธสัญญาใด  ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ และ การเช่า การบำรุงรักษา การออกแบบ การใช้หรือการดำเนินงานของพาวเวอร์แบงค์แบบพกพา และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท แม้จะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือความประมาทเลินเล่อของผู้อื่นไม่ว่าในปัจจุบันจะทราบหรือไม่ทราบก็ตาม ตามทางเลือกของบริษัท ผู้ใช้จะเข้าควบคุมการต่อสู้และการระงับข้อเรียกร้องใด  ที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้ใช้ (โดยมีเงื่อนไขว่า ในกรณีดังกล่าว บริษัทอาจเลือกที่จะเข้าควบคุมการป้องกันและการระงับข้อเรียกร้องใด  ดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ ). ไม่ว่าในกรณีใดผู้ใช้สามารถยุติการเรียกร้องใด  โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

 

งานที่มอบหมาย

 

บริษัทอาจมอบหมายสิทธิและหน้าที่ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

 

  ไม่มีการสละสิทธิ์

ความล้มเหลวของบริษัทในการยืนยันหรือบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนดใด  ของข้อตกลงนี้อย่างเข้มงวดจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดหรือสิทธิ์ใด  แนวทางปฏิบัติระหว่างทั้งสองฝ่ายหรือแนวทางปฏิบัติทางการค้าจะต้องไม่กระทำการเพื่อแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ การสละสิทธิ์โดยบริษัทจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการดำเนินการใด  หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดใด  ในข้อตกลงนี้

 

การสิ้นสุดข้อตกลง

 

  บริษัทอาจยุติข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีสาเหตุ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบ และการใช้งานระบบของผู้ใช้ถือเป็น 'ตามความประสงค์' ของบริษัท ผู้ใช้สละสิทธิ์เรียกร้อง ก่อให้เกิดการดำเนินการ ค่าใช้จ่าย และ/หรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องและ/หรือเกี่ยวข้องกับการยุติดังกล่าว ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจำนวนใด  ที่จ่ายไปสำหรับระยะเวลาการเช่าที่ไม่ได้ใช้หากข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกด้วยเหตุผล ผู้ใช้สามารถยกเลิกแผนการเช่าของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจะไม่มีการคืนเงินสำหรับเวลาที่ผู้ใช้ใช้ไปแล้ว

 

การดำรงอยู่

 

บทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงนี้ที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดและการยกเว้นความรับผิด การสละสิทธิ์ การสันนิษฐานของความเสี่ยง การรับประกัน และภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายจะยังคงอยู่ต่อไปหลังจากการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้ และจำนวนเงินทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระ  เวลาที่สิ้นสุดหรือหมดอายุของข้อตกลงนี้จะยังคงถึงกำหนดชำระและต้องชำระ .

 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

คุณตกลงและยินยอมให้บริษัทใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์และในลักษณะที่ระบุไว้ในที่นี้

 

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ 'ข้อมูลส่วนบุคคล' หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณซึ่งคุณสามารถระบุตัวตนได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัว หมายเลขสูติบัตร หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เครดิต หรือ รายละเอียดบัตรเดบิต เชื้อชาติ เพศ วันเกิด ที่อยู่อีเมล ข้อมูลใด  เกี่ยวกับคุณที่คุณให้ไว้กับบริษัทในแบบฟอร์มลงทะเบียน แบบฟอร์มใบสมัคร หรือแบบฟอร์มอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และ/หรือ ข้อมูลใด  เกี่ยวกับคุณที่เคยเป็นหรืออาจเป็น รวบรวม จัดเก็บ ใช้ และประมวลผลโดยบริษัทเป็นครั้งคราว และรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ศาสนา หรือความเชื่ออื่นที่คล้ายคลึงกัน

 

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปตามความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัท คำขอของคุณสำหรับการสมัครอาจไม่ครบถ้วน และบริษัทจะไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง และอาจทำให้บริษัทไม่สามารถอนุญาตให้คุณนำไปใช้ได้ บริการ.

 

บริษัทอาจใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อธุรกิจและกิจกรรมของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ("วัตถุประสงค์") ดังต่อไปนี้:

 

เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาใด  ที่ทำกับคุณ

 

เพื่อให้บริการใด  แก่คุณตามเงื่อนไขการใช้งานในที่นี้

 

เพื่อประมวลผลการมีส่วนร่วมของคุณในกิจกรรม โปรโมชั่น กิจกรรม การสนทนากลุ่ม การศึกษาวิจัย การประกวด โปรโมชั่น การสำรวจความคิดเห็น หรือการผลิตใด  และเพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการเข้าร่วมของคุณ

 

ดำเนินการ จัดการ หรือตรวจสอบการสมัครใช้บริการของคุณตามเงื่อนไขการใช้งานในที่นี้

 

เพื่อตรวจสอบและ/หรือประมวลผลการชำระเงินตามเงื่อนไขการใช้งานในที่นี้

 

เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และจัดหาสิ่งที่จำเป็นตามเงื่อนไขการใช้งานในที่นี้เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

 

เพื่อดำเนินการคืนเงิน ส่วนลด และหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ตามข้อกำหนดการใช้งานในที่นี้

 

เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเปิดใช้งานการตรวจสอบใด  ที่จำเป็นตามข้อกำหนดการใช้งานในที่นี้

 

เพื่อตอบคำถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากคุณ

 

เพื่อสื่อสารกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด  ที่ระบุไว้ในที่นี้

 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารภายใน เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล บันทึกฐานข้อมูล

 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจจับ ป้องกัน และดำเนินคดีอาญา

 

เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมาย

 

เพื่อส่งการแจ้งเตือน การอัปเดตจดหมายข่าว จดหมาย เอกสารส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษ คำทักทายตามเทศกาลจากบริษัท พันธมิตร ผู้ลงโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน

 

เพื่อแจ้งและเชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรมหรือกิจกรรมที่จัดโดยบริษัท พันธมิตร ผู้โฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือ

 

เพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัทของบริษัทซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือสิทธิที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่ม ('กลุ่ม') และกับตัวแทนของบริษัทและกลุ่มบริษัท ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม นักพัฒนา ผู้ลงโฆษณา พันธมิตร บริษัทจัดงาน หรือผู้สนับสนุนที่อาจสื่อสารกับคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 

หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด  โปรดแจ้งให้บริษัททราบโดยใช้รายละเอียดการสนับสนุนตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

 

หากข้อมูลส่วนบุคคลใด  ที่คุณให้ไว้กับเรามีการเปลี่ยนแปลง เช่น หากคุณเปลี่ยนที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการชำระเงิน หากคุณต้องการยกเลิกบัญชีของคุณ โปรดอัปเดตรายละเอียดของคุณโดยส่งคำขอของคุณไปที่ รายละเอียดการติดต่อสนับสนุนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน

 

โดยการส่งข้อมูลของคุณให้กับบริษัท คุณยินยอมให้ใช้ข้อมูลนั้นตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบของการส่งและในข้อกำหนดการใช้งาน

 

ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่สาม

 

ในระหว่างการใช้บริการ คุณอาจติดต่อกับ ซื้อสินค้าและ/หรือบริการจาก หรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้ลงโฆษณา หรือผู้สนับสนุนที่แสดงสินค้าและ/หรือบริการของตนผ่านบริการ ซอฟต์แวร์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน. กิจกรรมดังกล่าว และข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน หรือการรับรองใด  ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นระหว่างคุณกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น บริษัทและผู้ให้อนุญาตจะไม่มีความรับผิด ภาระผูกพัน หรือความรับผิดชอบสำหรับการติดต่อ การซื้อ ธุรกรรม หรือการส่งเสริมการขายระหว่างคุณและบุคคลที่สามดังกล่าว กลุ่มบริษัทไม่รับรองแอปพลิเคชันหรือไซต์ใดๆ บนอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงผ่านบริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟต์แวร์ และไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัท ผู้อนุญาต หรือกลุ่มบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการใดๆ หรือเนื้อหาอื่น  ที่มีอยู่บนหรือพร้อมใช้งานจากเว็บไซต์ดังกล่าวหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม บริษัทให้บริการแก่คุณตามเงื่อนไขการใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณรับทราบว่าผู้ให้บริการขนส่ง สินค้า และ/หรือบริการที่เป็นบุคคลภายนอกบางรายอาจกำหนดให้คุณต้องตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมหรือที่แตกต่างกันก่อนที่คุณจะใช้หรือเข้าถึงสินค้าหรือบริการดังกล่าว และบริษัทไม่ได้เป็นภาคีใน และไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดชอบและ/หรือความรับผิดใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงดังกล่าวระหว่างคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

 

บริษัทอาจพึ่งพาการโฆษณาและการตลาดของบุคคลที่สามที่จัดหาผ่านบริการและกลไกอื่น  เพื่ออุดหนุนบริการและ/หรือเพื่อหารายได้เพิ่มเติม การยอมรับข้อกำหนดการใช้งานแสดงว่าคุณตกลงที่จะรับโฆษณาและการตลาดดังกล่าว หากท่านไม่ต้องการรับโฆษณาดังกล่าว ท่านควรแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นหรือปฏิเสธการใช้บริการ หากคุณเลือกที่จะไม่รับบริการโฆษณาเหล่านี้ ค่าธรรมเนียมที่สูงกว่านี้ (ถ้ามี) จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.Electra Boost.global คุณตกลงและอนุญาตให้บริษัทรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้บริการของคุณโดยไม่เปิดเผยตัวตนโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ลูกค้าหรือรายงานหรือการวิเคราะห์ที่คล้ายกัน คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องระมัดระวังในการดำเนินการและการโต้ตอบทั้งหมดกับผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่น  ผู้ลงโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุนที่คุณโต้ตอบด้วยผ่านบริการ และ/หรือโฆษณาหรือสื่อการตลาดที่ให้ผ่านบริการ .

 

ฝ่ายบริการลูกค้า

 

หากคุณพบปัญหาในการใช้พาวเวอร์แบงค์ คุณสามารถรายงานกับแอปได้โดยคลิกฝ่ายบริการลูกค้า เราขอแนะนำให้คุณส่งความคิดเห็นของคุณ นอกจากนี้คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ admin@electraboosttech.com

 

  ข้อสงวนสิทธิ์; กฎเกณฑ์ของหนี้สิน; การชดใช้ค่าเสียหาย

 

(1) การปฏิเสธความรับผิด

 

บริการนี้มีให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" บริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับรองและการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการค้าขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด นอกจากนี้ บริษัทไม่ให้การรับรอง การรับประกัน หรือการรับประกันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความเหมาะสม หรือความพร้อมของบริการหรือบริการหรือสินค้าใด  ที่ร้องขอผ่านการใช้บริการ หรือบริการจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด คุณยอมรับว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณ และบริการหรือคำขอที่ดีใดๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ยังคงอยู่กับคุณแต่เพียงผู้เดียว ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

(2) ข้อจำกัดความรับผิด

 

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ พิเศษ ที่เป็นแบบอย่าง การลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงการสูญเสียผลกำไร ข้อมูลที่สูญหาย การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง หรือเป็นผลอย่างอื่นที่เกิดจากการใช้บริการใด  ยกเว้น สิ่งเหล่านี้เป็นผลจากความผิดพลาดของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความรับผิด หรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการหรือการพึ่งพาบริการของคุณ หรือการที่คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการได้ แม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานอันเป็นผลมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัท

 

ข้อจำกัดและการปฏิเสธความรับผิดในส่วนที่ 6 นี้ไม่ได้มุ่งหมายที่จะจำกัดความรับผิดหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของคุณในฐานะผู้บริโภคที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

(3) การชดใช้ค่าเสียหาย

 

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและดำเนินการให้บริษัทและเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทพ้นจากการเรียกร้อง การเรียกร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (i) ของคุณ การใช้บริการหรือบริการหรือสินค้าที่ได้รับจากการใช้บริการของคุณ (ii) การฝ่าฝืนหรือการละเมิดข้อกำหนดใด  เหล่านี้; (iii) คุณละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 

  กฎหมายที่บังคับใช้; อนุญาโตตุลาการ.

 

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลท้องถิ่นแต่เพียงผู้เดียว

 

บทบัญญัติอื่น 

 

(1) ประกาศ

 

บริษัทอาจแจ้งให้ทราบโดยประกาศทั่วไปเกี่ยวกับบริการหรือทางข้อความ (SMS) ท่านสามารถแจ้งให้บริษัททราบโดยเขียนอีเมลไปที่

admin@electraboosttech.com.

 

(2) ทั่วไป

 

คุณไม่สามารถมอบหมายหรือโอนข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า คุณให้การอนุมัติแก่บริษัทในการมอบหมายหรือโอนข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึง: (i) บริษัท ย่อยหรือบริษัทในเครือ; (ii) ผู้ซื้อส่วนของผู้ถือหุ้น ธุรกิจ หรือทรัพย์สินของบริษัท หรือ (iii) ผู้สืบทอดโดยการควบรวมกิจการ ไม่มีความสัมพันธ์ร่วมทุน หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทนระหว่างคุณกับบริษัทอันเป็นผลมาจากสัญญาระหว่างคุณกับบริษัทหรือการใช้บริการ

 

หากข้อกำหนดใด  ของข้อกำหนดเหล่านี้ถือว่าผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้กฎหมายใด  ข้อกำหนดดังกล่าวหรือบางส่วนจะถือว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ แต่จะมีความถูกต้องตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ และ การบังคับใช้ข้อกำหนดอื่น  ในข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบ ในกรณีดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องแทนที่ข้อกำหนดที่ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดดังกล่าวด้วยข้อกำหนดหรือส่วนหนึ่งของข้อกำหนดที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีผลสมบูรณ์ และบังคับใช้ได้ และที่มีผลเช่นเดียวกันกับที่ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือบังคับใช้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ข้อกำหนดหรือบางส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ โดยพิจารณาจากเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดและความเข้าใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว และแทนที่และแทนที่ข้อตกลงหรือการดำเนินการก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว ในข้อกำหนดเหล่านี้ คำว่า "รวมถึง" และ "รวม" หมายถึง "รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง"